تبلیغات
تپش ثانیه ها - مرگ غم انگیز یک ماهی ...

شارژ ایرانسل

فال حافظ

تپش ثانیه هامو با تو قسمت میکنم

پنجشنبه 2 شهریور 1391

مرگ غم انگیز یک ماهی ...ماهیمون خیلی شبیه ماهیه قرمز عید بود  دقیقا همون اندازه رنگش یکم روشن تر بود یه کوچولو ام تخت تر بودو رو بالش خال خالای ریز سفید داشت ...

چند روزی بود خیلی گوشه گیر شده بود رفته بود کنج اکواریومو حتی غذام نمیخورد تا این که همین یک ساعت پیش مرد...

صورتش باد کرده بود و دهنش بی اندازه (به قطر 9 میلی متر) باز شده بود میشد تا ته  تهشو دید , کناره های اون دهانه ی بزرگ هم خیلی شدید ورم داشت .. چشماشو هم یه ماهیه دیگه خورده بود .. خیلی خیلی صحنه ی دردآوری بود ...

وای سر شام همش قیافش جلو چشمم بود ..اخرم نتونستم شام بخورم..