تبلیغات
تپش ثانیه ها - قالی زندگی تو ...

شارژ ایرانسل

فال حافظ

تپش ثانیه هامو با تو قسمت میکنم

جمعه 10 شهریور 1391

قالی زندگی تو ...زندگی بافتن یه قالی است
نه همان نقش و نگاری که خودت می خواهی
نقشه را اوست که تعیین کرده
تو در این بین فقط میبافی
نقشه را خوب ببین ، خوب بباف
نکند آخر کار قالی زندگی ات را نخرند