تبلیغات
تپش ثانیه ها - گل سرخ

شارژ ایرانسل

فال حافظ

تپش ثانیه هامو با تو قسمت میکنم

شنبه 18 شهریور 1391

گل سرخکودکی ها
 به خانه می رفت 
با کیف 
و با کلاهی که بر هوا بود
 چیزی دزدیدی ؟ مادرش پرسید 
دعوا کردی باز؟ پدرش گفت
 و برادرش کیفش را زیر و رو می کرد 
به دنبال آن چیز که در دل پنهان کرده بود
 تنها مادربزرگش دید 
گل سرخی را در دست فشرده کتاب هندسه اش و خندیده بود

حسین پناهی