تبلیغات
تپش ثانیه ها - قلب عزیز لطفا خفه شو

شارژ ایرانسل

فال حافظ

تپش ثانیه هامو با تو قسمت میکنم

پنجشنبه 30 شهریور 1391

قلب عزیز لطفا خفه شودیشب یهو دلــــــــــــم کودتا کرد...
تو رو می خواســـــــــــت..
.
.
.
.
.
.
.
ســَـرَم رو کردم زیر ِ بالشت
آروم به دلـــــــــــم گفتم
خــــــــــفه شو....
دوره دموکراسی گذشته....
می زنم لهـــــــــت میکنم