تبلیغات
تپش ثانیه ها - الـ ــ ـــ ـــفـ ـــ رار

شارژ ایرانسل

فال حافظ

تپش ثانیه هامو با تو قسمت میکنم

شنبه 6 آبان 1391

الـ ــ ـــ ـــفـ ـــ رارگــاهـــــی آدم دلـــــش میخــواهـد کــفــش هــایــش را در بــیــاورد،

یواشکــــی نوک پا نوک پا از خودش دور شـــــــــود،

بعــد بزنـد به چاک فرار کــنـد از خــودش ..