تبلیغات
تپش ثانیه ها - شرح حال 1

شارژ ایرانسل

فال حافظ

تپش ثانیه هامو با تو قسمت میکنم

جمعه 24 آذر 1391

شرح حال 1من همینم
یه دختر
پر از غرور
پر از مهر
پر از عشق

صورتمو نقاشی نمیکنم 
کفش پاشنه بلند به پا نمیکنم
اسپورت میپوشم

لوسم اما نه برای غریبه ها

تنهام اما محکم و استوار

با ناز و جلوه کنان راه نمیرم 
تند و با اعتماد به نفس راه میرم 
ایرادی داره؟

میگن به دخترا نرفتم
خب نرفته باشم

میگن مال عصر هجرم
خب هستم

که چی؟
من همینم
"خودمم"

همین " خود بودن "  کلی هنر میخواد
که خیلیا ندارن