تبلیغات
تپش ثانیه ها - مگسی را کشتم ...

شارژ ایرانسل

فال حافظ

تپش ثانیه هامو با تو قسمت میکنم

پنجشنبه 22 تیر 1391

مگسی را کشتم ...مگسی را کشتم
نه به این جرم که حیوان پلیدیست، بد، است
و نه چون نسبت سودش به ضرر یک به صد است
طفل معصوم به دور سر من می چرخید
به خیالش قندم
یا که چون اغذیه ی مشهورش، تا به آن حد، گَندَم
ای دو صد نور به قبرش بارد
مگس خوبی بود
من به این جرم که از یاد تو بیرونم کرد
مگسی را کشتم

حسین پناهی