تبلیغات
تپش ثانیه ها - طنز ...

شارژ ایرانسل

فال حافظ

تپش ثانیه هامو با تو قسمت میکنم

پنجشنبه 22 تیر 1391

طنز ...ملال وجود پر سوال خود را چه گونه میتوان گفت ؟
آن سان که همه بدانند 
تنها انسان است که با زبانهای مختلف حرف میزند... 
طنز باید هم چون معنایی داشته باشد : 
بیان غلیظ ترین معظلات خود 
با گویشی غلیظ تر !