تبلیغات
تپش ثانیه ها - ... ایمان ...

شارژ ایرانسل

فال حافظ

تپش ثانیه هامو با تو قسمت میکنم

یکشنبه 1 مرداد 1391

... ایمان ...در مقابل تقدیر خداوند

مثل کودکی یکساله باش

که وقتی او را به هوا می اندازی  میخندد

چون

ایمان دارد که تو او را خواهی گرفت.