تبلیغات
تپش ثانیه ها - من اندوهگینم !

شارژ ایرانسل

فال حافظ

تپش ثانیه هامو با تو قسمت میکنم

چهارشنبه 4 مرداد 1391

من اندوهگینم !
یه سوال:
خدایا تو با من لج کردی  بهتر از این نمیشد حالمو بگیری ...؟؟