تبلیغات
تپش ثانیه ها - فقط جنبه ی منفیشو نبینیا !!

شارژ ایرانسل

فال حافظ

تپش ثانیه هامو با تو قسمت میکنم

شنبه 7 مرداد 1391

فقط جنبه ی منفیشو نبینیا !!
وقتی زنی دیوانه وار باتو بحث می کند ؛ خوشحال باش !

چون ...

سکوتش, نشانه ی پایان توست ...