تبلیغات
تپش ثانیه ها - افکار

شارژ ایرانسل

فال حافظ

تپش ثانیه هامو با تو قسمت میکنم

سه شنبه 10 مرداد 1391

افکارمی دانی؟

یک وقت هایی باید

رویِ یک تکه کاغذ بنویسی

تعطیل است

و بچسبانی پشتِ شیشه‌یِ افکارت

...
 ... باید به خودت استراحت بدهی

دراز بکشی


دست هایت را زیر سرت بگذاری

به آسمان خیره شوی

و بی خیال سوت بزنی

در دلت بخندی به تمام افکاری که

پشت شیشه‌یِ ذهنت صف کشیده اند

آن وقت با خودت بگویی:

بگذار منتظر بمانند.