تبلیغات
تپش ثانیه ها - ... دم .... بازدم ...

شارژ ایرانسل

فال حافظ

تپش ثانیه هامو با تو قسمت میکنم

پنجشنبه 12 مرداد 1391

... دم .... بازدم ...این روزها نفس کشیدنم نمی آید
نفسم را حبس میکنم شاید بند بیاید 
اما چند ثانیه بعد 
اکسیژن را آنچنان هول میبلعم
که انگار نه انگار از تنفس بیزارم